דן קלוריקס על כתמי קפה על הקיר והטפטים

מה לעשות עם כתמי קפה על הקיר? מגושמות, והטפטים החדשים מלבינים היו מגעילים עם נתזי קפה ...

כפילות לא עזרו, גם מים חמים. אז עם דלי הצבע וצובעים מחדש?

לקחתי את דן קלוריקס כמפלט הלפני אחרון. שים מעט מנקה כלור על מטלית לבנה (נייר מטבח) ונהג בזהירות בכתמים. למעשה, הם הלכו משם, הצבע (לבן אלפיני טוב) נשאר על הקיר.

יופלה - דיאט | McCann Tel-Aviv | אוגוסט 2020